Mátészalka Múzsa Művelődési Alapítvány

A Mátészalkai Múzsa Művelődési Alapítvány – mely kiemelten közhasznú szervezet – azzal a céllal alakult 1999-ben, hogy vállaljon aktív szerepet a város és a térség kulturális életének alakításában, szervezze, segítse igényes és színvonalas rendezvények, szabadidős tevékenységek megvalósítását. A kuratórium tagjai lelkes kultúrabarátok, közülük többen maguk is tagjai művelődési közösségeknek, vagy éppen pedagógusként, művelődésszervezőként tevékenykednek.
Az alapítvány egyik fontos feladatának tartja a színjátszás támogatását. A színpadra állított darabok díszleteinek elkészítéséhez és rendező biztosításához nyújt rendszeres segítséget, valamint szerepet vállal az előadások bemutatásában és a közönségszervezésben is. Nevéhez fűződik a jótékonysági céllal megrendezésre kerülő nagysikerű Csepűrágók Bálja, mely ötletgazdag, szellemes és igényes programot ajánl mindazoknak, akik jelenlétükkel és anyagi hozzájárulásukkal támogatni kívánják a szervezet munkáját.
Alapítása óta számos kulturális rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához nyújtott már segítséget és remélhetőleg a jövőben – élve a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségekkel – még aktívabban tud bekapcsolódni a város kulturális életének, arculatának alakításába. Kiemelt célként lebeg előttük a fiatalság számára egyre színesebb programok megvalósítása és az ifjúság mind aktívabb bevonása azok szervezésébe.
Számlaszám: 11744041-20090515
Adószám: 18805343-1-15 (kiemelkedően közhasznú szervezet)
Design: Filep Anita, Code: DTP Bt